освіта:  Канівське
училище культури,
д е к о р а т и в н о
прикладний відділ


.

І н с т р у м е н т и:
Adobe  Photoshop,
C o r e l D R A W ,
A r c h i C A D
blender3D .

Контакти:
nedarma@gmail.com
 
Слід здійснити вхід, щоб додати видимі лише для вас ґаджети