образование Каневский Коледж
кино-фото отдел
Контактs:
shkidlyva@gmail.com
телефон:
0684672471
0638326383
.

І н с т р у м е н т и:
Adobe  Photoshop,
C o r e l D R A W ,
A r c h i C A D
blender3D .

 
Слід здійснити вхід, щоб додати видимі лише для вас ґаджети